Buurtvereniging
Groot Haesebroek & Oud Wassenaar
LOGO
LIDMAATSCHAP

Graag verwelkomen wij u als lid van de buurtvereniging

U kunt lid worden door een email te sturen aan onze secretaris: hestertaverne@gmail.com en door tevens jaarlijks 25 euro over te maken naar Rabobankrekeningnummer: 1324.37.716 t.n.v. Buurtvereniging Groot Haesebroek en Oud Wassenaar o.v.v. familienaam, adres en contributiejaar.