LOGO
Buurtvereniging
Groot Haesebroek & Oud Wassenaar
DE BUURT

KonijnenlaanDe buurtvereniging "Groot Haesebroek & Oud Wassenaar" omvat de bebouwde kom die begrensd is ten zuiden door de Stoeplaan en de Van der Oudermeulenlaan, ten westen door de Groot Haesebroekseweg, ten noorden door de Groot Haesebroekseweg, het éénrichtingsgedeelte van de Schouwweg en de Rust en Vreugdelaan en ten oosten door de Rijksstraatweg.

Het doel van de vereniging is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van bovengenoemd gebied.

Het dorp Wassenaar zag tussen 1910 en 1922 het inwonertal toenemen van 4.200 naar 7.000. In 1929 was dit gegroeid tot 12.000 inwoners. De landelijke gebieden rond Wassenaar, uitlopers van de duingronden, bossen, landbouwgronden, waren zeer in trek bij de wat beter gesitueerde kooplieden, politici, wetenschappers uit 'de grote stad'. De diverse oude buitenplaatsen zoals Duindigt, Groot Hoefijzer en Groot Haesebroek, die rond de dorpskern lagen en zich uitstrekten tot Leiden, Voorschoten, en Den Haag, werden geleidelijk aan tot ontwikkeling gebracht. Projectontwikkeling 'avant la lettre', zou men kunnen zeggen. Zo verschenen ook de eerste grote, kapitale nieuwe landhuizen in Wassenaar.